Notificare

Sigla IPv6Ready

Setul de protocoale cu care este prevăzut acest aparat a obţinut certificarea IPv6 Ready Logo Phase-2 stabilită de IPv6 Forum.

Informaţii despre produs solicitate de REGULAMENTUL COMISIEI (UE) Nr. 801/2013 care modifică Regulamentul (CE) Nr. 1275/2008

Consumul de energie al produsului în aşteptare în reţea dacă porturile de reţea cu fir sunt conectate şi dacă toate porturile de reţea fără fir sunt activate (dacă sunt disponibile în acelaşi timp).
Denumirea modelului
Consumul de energie al produsului în aşteptare în reţea
LBP361dw
3,0 W sau mai puţin
Valorile menţionate mai sus sunt valorile reale pentru un singur aparat, ales în mod arbitrar şi, prin urmare, pot varia faţă de valoarea aparatului pe care îl utilizaţi. Porturile opţionale de reţea nu sunt conectate şi/sau activate în timpul măsurătorii.

Directiva WEEE şi Directiva referitoare la baterii

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează aceste Directive.
Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezenţa în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentraţie mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii.
Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii şi acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE.
Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.
Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitaţi-ne la www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Informaţii de mediu

Reducerea impactului asupra mediului, economisindu-se totodată şi bani
Consumul de energie şi timpul de activare
Volumul de energie electrică pe care îl consumă un dispozitiv depinde de modul de utilizare a acestuia. Acest produs este proiectat şi setat într-un mod care să vă permită reducerea costurilor pentru energie electrică. După ultima imprimare, acesta comută la modul Pregătit. În acest mod, se poate imprima din nou imediat dacă este necesar. Dacă produsul nu este utilizat pentru un anumit timp, dispozitivul comută la modul Economisire energie.
Dispozitivele consumă mai puţină energie (waţi) în aceste moduri.
Dacă doriţi să setaţi un timp de activare mai lung sau dacă doriţi să dezactivaţi complet modul Economisire energie, trebuie să aveţi în vedere că acest dispozitiv poate comuta la un nivel mai redus de energie numai după o lungă perioadă de timp sau chiar deloc.
Canon nu recomandă extinderea timpului de activare de la cel optim setat implicit.
Energy Star®
Programul Energy Star® este o schemă voluntară de promovare a dezvoltării şi de achiziţionare a modelelor eficiente de energie, care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.
Produsele care îndeplinesc cerinţele stricte ale programului Energy Star® atât în ceea ce priveşte beneficiile de mediu, cât şi în ceea ce priveşte volumul consumului de energie, vor purta sigla Energy Star®.
Tipurile de hârtie
Acest produs poate fi utilizat la imprimarea atât pe hârtie reciclată, cât şi pe hârtie imaculată (certificată conform unei scheme de mediu), care respectă standardul EN12281 sau un standard similar de calitate. În plus, poate accepta imprimarea pe un suport cu o greutate de până la 64g/m2.
O hârtie mai uşoară înseamnă mai puţine resurse utilizate şi o amprentă mai mică asupra mediului pentru nevoile de imprimare.
Imprimarea duplex (Numai produse standard pentru imprimarea duplex)
Funcţia de imprimare duplex vă permite să imprimaţi automat pe ambele feţe şi, prin urmare, vă ajută să reduceţi utilizarea de resurse valoroase prin reducerea consumului de hârtie.
Funcţia duplex a fost activată automat în timpul configurării şi al instalării driverului, iar Canon vă recomandă cu fermitate să nu dezactivaţi această funcţie. Ar trebui să utilizaţi în continuare funcţia duplex pentru a reduce impactul lucrului cu acest produs asupra mediului.

Când dezafectaţi cartuşele de toner folosite

Pentru a proteja mediul şi a contribui utilizarea mai eficientă a resurselor, Canon promovează recuperarea şi reciclarea cartuşelor de toner folosite. Vă rugăm să cooperaţi în activitatea de recuperare a cartuşelor de toner (reutilizarea resurselor). Pentru detalii despre reutilizarea resurselor, accesaţi site-ul web Canon:
global.canon/ctc
Când dezafectaţi cartuşele de toner, împachetaţi-le în ambalajele lor originale pentru a preveni împrăştierea tonerului şi dezafectaţi cartuşele în conformitate cu reglementările locale.

Mărci comerciale

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Adobe, Acrobat și Reader sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone, Internet Explorer, Microsoft Edge, Excel și PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Google Chrome, Chrome OS și Android sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.
Java este o marcă comercială înregistrată a companiei Oracle şi/sau a filialelor sale.
Adobe, PostScript şi sigla PostScript sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Toate numele de mărci şi de produse care apar în acest manual sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale deţinătorilor respectivi.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Limite de responsabilitate

Informaţiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
CANON INC. NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE REFERITOR LA ACEST MATERIAL, NICI EXPRESĂ, NICI IMPLICITĂ, CU EXCEPŢIA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA, INCLUSIV ŞI NELIMITAT LA ACESTEA, GARANŢII DE VANDABILITATE, COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE SAU DE NEÎNCĂLCARE A UNUI PATENT. CANON INC. NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ, DE ORICE NATURĂ AR FI ACEASTA, NICI PENTRU PIERDERILE SAU CHELTUIELILE OCAZIONATE DE FOLOSIREA ACESTUI MATERIAL.
Dacă nu puteţi vizualiza manualul în format PDF, descărcaţi Adobe Acrobat Reader de pe site-ul web Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

Este interzisă reproducerea conţinutului acestui document, total sau parţial, fără permisiune prealabilă.
V_220405
95H2-09A