Productivitate

Această secţiune descrie modul de utilizare a productivităţii superioare a aparatului pentru a ajuta ca operaţiile dvs. zilnice să funcţioneze mai bine.
Utilizarea aparatului imediat după pornire
(Pornirea rapidă)
Specificarea <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală> reduce timpul necesar pentru pornirea aparatului după pornirea alimentării principale, permiţând operaţii mai uşoare.
95H2-09E