Oprirea aparatului

Această secţiune descrie cum să opriţi aparatul.
Puteţi să opriţi aparatul prin IU la distanţă. Oprirea/repornirea aparatului
1
Apăsaţi întrerupătorul de alimentare.
Până la oprirea completă a aparatului poate să dureze un timp. Nu scoateţi fişa de alimentare până când ecranul şi indicatoarele nu se sting.
Pentru a porni aparatul, aşteptaţi cel puţin 10 secunde după oprirea sistemului, apoi reporniţi aparatul. Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală> este activată, aşteptaţi cel puţin 20 de secunde pentru a reporni aparatul. <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală>
95H2-01F