Setarea sunetelor

Aparatul produce sunete în diverse situaţii, precum atunci când se apasă tastele panoului de control sau când survine o defecţiune. Puteţi specifica dacă setaţi sau nu fiecare sunet individual.
1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Preferinţe> <Setări volum>.
3
Selectaţi o setare  selectaţi <Pornit> sau <Oprit>.
Elemente de setare
Descriere
<Ton intrare>
Sunetul produs de fiecare dată când este apăsată o tastă de pe panoul de control
<Ton intrare invalid>
Sunetul produs atunci când se efectuează o operaţie nevalidă cu o tastă sau când se introduce un număr în afara intervalului permis pentru setare
<Ton realim. consumabile>
Sunetul produs când cantitatea de toner este mică
<Ton avertizare>
Sunetul produs atunci când survine o defecţiune precum un blocaj de hârtie sau o eroare operaţională
<Ton lucrare terminată>
Sunetul produs când este finalizată o operaţie precum imprimarea
<Ton pentru Mod Hibernare>
Sunetul produs atunci când aparatul intră în modul Hibernare sau la oprirea aparatului dacă aţi setat <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală> pe <Pornit>. (În unele situaţii aparatul nu porneşte rapid şi tonul nu se aude.)
<Ton conectare>
Sunetul produs la conectarea cu succes
95H2-02A