Verificarea numărului de pagini pentru imprimare

Puteţi verifica numărul total al paginilor care au fost imprimate. Numărul de printuri include printuri de pe suporturi de memorie şi din listă, precum şi printuri de date din computere.
1
Selectaţi <Verificare contor> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Informaţii contor>.
3
Verificaţi numărul total de pagini imprimate.
<101: Total 1>
Afişează numărul total de pagini imprimate.
Apăsaţi <Serviciu de monitorizare>  <Test Comunicare> pentru a efectua verificarea comunicaţiei cu serverul de monitorizare la distanţă. Când se execută această funcţie, informaţiile despre aparat sunt trimise periodic către serverul de monitorizare la distanţă. Pentru a se utiliza această funcţie, este necesar să se activeze comunicaţia dintre aparat şi serverul care furnizează serviciul.
Puteţi imprima o listă care arată numărul de pagini utilizate pentru imprimare.
Raport Rezultat <Raport contor>
Pentru informaţii despre condiţiile de contorizare, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
95H2-08F