Preluarea/Actualizarea unui certificat de la un server SCEP

Se poate trimite o solicitare pentru emiterea certificatului necesar pentru cheile generate de aparat către un server SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol – Protocol pentru înregistrarea certificatelor simple) care gestionează certificate. Certificatele emise de serverul SCEP se înregistrează automat în aparat. Pentru a trimite o solicitare de emitere a unui certificat, sunt necesare privilegii de Administrator.

Specificarea setărilor de comunicare ale serverului SCEP

Puteţi să specificaţi stările pentru comunicarea cu serverul SCEP.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management] [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Faceţi clic pe [Communication Settings].
5
Setaţi opţiunile necesare pentru comunicare.
[SCEP Server URL:]
Specificaţi adresa URL a serverului SCEP pentru conectare.
[Port Number:]
Introduceţi numărul portului utilizat pentru comunicarea cu serverul SCEP.
[Communication Timeout:]
Introduceţi perioada de expirare a comunicării cu serverul SCEP. Conexiunea se anulează dacă nu se primeşte un răspuns de la serverul SCEP în intervalul de timp stabilit.
6
Faceţi clic pe [Update].
Dacă s-a selectat [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request], setările nu se pot actualiza. Solicitarea emiterii unui certificat la un moment specificat
Pentru informaţii despre versiunile de SCEP acceptate, consultaţi Funcţii de administrare.

Solicitarea emiterii unui certificat

Puteţi să solicitaţi manual emiterea unui certificat.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Faceţi clic pe [Certificate Issuance Request].
5
Setaţi elementele necesare pentru înregistrarea unui certificat care va fi emis.
[Key Name:]
Introduceţi numele aferent cheii. Introduceţi un nume care să fie uşor de găsit când va fi afişat într-o listă.
[Signature Algorithm:]
Selectaţi funcţia hash de utilizat pentru semnătură.
[Key Length (bit):]
Selectaţi lungimea cheii.
[Organization:]
Introduceţi numele organizaţiei.
[Common Name:]
Introduceţi adresa IP sau FQDN.
Când efectuaţi imprimări IPPS într-un mediu Windows, asiguraţi-vă că aţi introdus adresa IP a aparatului.
Pentru a introduce numele FDQN al aparatului, este necesar un server DNS. Dacă nu se utilizează un server DNS, Introduceţi adresa IP a aparatului.
[Challenge Password:]
Dacă s-a setat o parolă de la serverul SCEP, introduceţi parola invocată în datele solicitării (PKCS#9) pentru a solicita emiterea unui certificat.
[Key Use Location:]
Selectaţi destinaţia la care va fi utilizată cheia. Dacă s-a selectat [IPSec], selectaţi setarea IPSec aferentă destinaţiei din lista verticală.
Când selectaţi ceva diferit de [None], activaţi diferitele funcţii în prealabil. Dacă un certificat este obţinut cu succes cu diferitele funcţii dezactivate, certificatul este atribuit ca fiind destinaţia, dar diferitele funcţii nu sunt activate automat.
6
Faceţi clic pe [Send Request].
7
Faceţi clic pe [Restart].
Dacă s-a selectat [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request], nu se poate trimite manual o solicitare de emitere a unui certificat. Solicitarea emiterii unui certificat la un moment specificat
Informaţiile setate aici nu se salvează în memoria aparatului.

Solicitarea emiterii unui certificat la un moment specificat

Puteţi seta să se solicite automat emiterea unui certificat la un moment specificat.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Faceţi clic pe [Settings for Certificate Issuance Auto Request].
5
Setaţi elementele necesare pentru înregistrarea unui certificat care va fi emis.
[Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]
Selectaţi această opţiune pentru a solicita emiterea automată a unui certificat la un anumit moment dat şi specificaţi data şi ora de început în [Request Start Date/Time:].
[Auto Adjust Issuance Request Time]
Selectaţi această opţiune pentru a ajusta momentul trimiterii solicitării. Astfel se reduce sarcina serverului SCEP atunci când mai multe imprimante/imprimante multifuncţionale trimit câte o solicitare în acelaşi timp. Momentul se reglează aleatoriu între 1 şi 600 de secunde de la ora specificată în [Request Start Date/Time:].
[Perform Polling When Communication Error Occurs or When Issuance Request Is Deferred]
Selectaţi această opţiune pentru a verifica starea serverului SCEP atunci când survine o eroare de comunicare sau când se aşteaptă un răspuns la o solicitare de emitere a unui certificat. Specificaţi numărul de interogări şi intervalul dintre interogări.
În următoarele situaţii, interogarea nu se va efectua şi va surveni o eroare.
Când aparatul a depăşit limita de chei şi certificate pe care le poate reţine
Atunci când datele de răspuns preluate conţin o eroare
Când survine o eroare la serverul SCEP
[Send Periodic Issuance Requests]
Selectaţi această opţiune pentru a se trimite periodic o solicitare automată de emitere a unui certificat şi specificaţi intervalul de timp în [Request Interval: Every:].
După ce o solicitare automată de emitere a unui certificat s-a efectuat cu succes, următoarea dată/oră de emitere a unei solicitări se va afişa în [Next Request Date/Time:].
[Automatically Restart Device After Acquiring Certificate]
Selectaţi această opţiune pentru repornirea aparatului după preluarea certificatului.
Aparatul reporneşte după fiecare import/export de loturi.
[Delete Old Key and Certificate]
Selectaţi această opţiune pentru suprascrierea cheii şi a certificatului vechi.
Cheile şi certificatele cu aceleaşi destinaţii de utilizare se suprascriu.
Cheia implicită nu se suprascrie.
[Settings for Key and Certificate To Be Issued]
Introduceţi informaţiile aferente cheii care urmează să fie generată. Pentru informaţii despre setări, consultaţi pasul 5 din Solicitarea emiterii unui certificat.
6
Faceţi clic pe [Update].

Verificarea stării unei solicitări de emitere a unui certificat

Certificatul solicitat şi emis pe baza unei solicitări CSR se înregistrează în cheie.
Porniţi IU la distanţă  faceţi clic pe [Settings/Registration]  [Device Management]  [Certificate Issuance Request Status].
În [Status] se afişează următoarele stări.
[To Be Processed]: Data şi ora emiterii următoarei solicitări se afişează în [Request Date/Time].
[Processing...]: Se efectuează urmărirea.
[Error]: A survenit o eroare precum o eroare de comunicare sau o eroare de depăşire a limitei superioare a cheii.
[Successful]: Data şi ora la care certificatul a fost emis cu succes se afişează în [Request Date/Time].
Informaţiile afişate în [Details] din [Error] sunt indicate mai jos.
[Details]
Cauză
Deferred
Starea de aşteptare a fost returnată de la serverul SCEP.
Key and Certificate Registration Limit Error
S-a atins limita pentru numărul de chei şi certificate care pot fi înregistrate în aparat.
Communication Error (TCP ERROR)
Conexiunea la serverul SCEP a eşuat/a survenit o întrerupere de comunicaţie.
Communication Error (HTTP ERROR <CODE>) (cod de stare HTTP>)
A survenit o eroare HTTP.
Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 0: Unrecognized or Unsupported Algorithm)
Algoritm nerecunoscut sau neacceptat.
Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 1: CMS Message Integrity Verification Failure)
Verificarea integrităţii (adică verificarea semnăturii pentru mesajul CMS) a eşuat.
Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 2: Forbidden or Unsupported Transaction)
Tranzacţie nepermisă sau neacceptată.
Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 3: Excessive Time Difference Between CMS signingTime and System Time)
Atributul signingTime din CMS authenticatedAttributes nu a fost suficient de aproape de timpul sistemului.
Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 4: No Certificate Identified That Matches Provided Criteria)
Nu s-a putut identifica niciun certificat pe baza criteriilor furnizate.
Se afişează istoricul pentru ultimele 20 de certificate. Dacă numărul de certificate depăşeşte 20, cele mai vechi informaţii se suprascriu.
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Când efectuaţi un export pe loturi, această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information]. Importul/exportul tuturor setărilor
95H2-04R