Conectarea cu dispozitive mobile

Există două metode de a conecta dispozitivele mobile cu aparatul, „Conectarea printr-un ruter LAN wireless” şi „Conexiune directă”. Selectaţi o metodă de conectare în conformitate cu mediul de comunicare şi cu dispozitivul utilizat.
Efectuaţi comunicaţia cu dispozitive mobile din <Portal mobil> (Ecranul <Acasă>). De aici puteţi să confirmaţi informaţiile dispozitivelor mobile conectate etc.

Conectarea printr-un router LAN wireless

Pentru informaţii privind modul de conectare a unui dispozitiv mobil la ruterul LAN wireless, consultaţi manualele furnizate cu dispozitivele sau contactaţi fabricantul.
Conectaţi-vă cu aparatul utilizând un ruter LAN cablat sau wireless. Configurarea mediului de reţea
În cazul în care conectaţi un dispozitiv mobil la aparat printr-un router LAN wireless, puteţi să verificaţi informaţiile despre aparat pe ecranul <Nume/adresă IP disp.> selectând <Portal mobil> (Ecranul <Acasă>) <Afişare nume/adresă IP dispozitiv>.
Dacă opţiunea <Fol. conexiune directă> este setată la <Pornit>, puteţi să verificaţi informaţiile despre aparat pe ecranul <Nume/adresă IP disp.> selectând <Portal mobil> (Ecranul <Acasă>) Conexiune LAN <Afişare nume/adresă IP dispozitiv>.

Conectarea directă

Conectaţi direct, fără fir un dispozitiv mobil la aparat fără a folosi o reţea LAN wireless. Este posibilă conectarea imediată şi fără fir la aparat chiar şi în afara unui mediu LAN wireless. Conectarea directă
95H2-035