<Imprimantă>

Această secţiune descrie setările pentru imprimantă.
<Setări imprimantă>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Specificaţi setările imprimantei.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)).
<Restricţionare lucrări imprimantă>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteţi restricţiona lucrări de la driverul de imprimantă.
<Comutare mod selectare auto sursă hârtie>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi să selectaţi care hârtie să aibă prioritate când sunt încărcate atât hârtii orizontale, cât şi hârtii verticale şi să o setaţi ca destinaţie pentru selectarea automată a hârtiei.
<Alim din tava multif în lipsa sursei hâr>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteţi să afişaţi un mesaj care îi solicită utilizatorului să încarce hârtie în tava multifuncţională când hârtia specificată cu selectarea automată a hârtiei nu este găsită.
<Prior. tavă mult. pt sel. auto sursă hâr>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, imprimarea pe hârtia încărcată în tava multifuncţională are prioritate.
<Selecţie PDL (Plug and Play)>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Selectaţi limbajul de descriere a paginii (PDL) implicit.
<Nepotr. dim. hâr pt. sursă hâr dim. lib.>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Când se imprimă pe hârtie cu format liber, imprimanta detectează dacă dimensiunea hârtiei încărcate corespunde setărilor de imprimare.
<Priorit. impr. vertic. pt. dim. liberă>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi să setaţi orientarea pentru imprimarea pe hârtie cu format liber.
<PS Setări Parolă>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi specifica parola care restricţionează utilizarea comenzilor de control pregătite de către imprimanta PS.
<Mod alim. hârtie la utiliz. emulare PCL>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi seta sursa de hârtie utilizată pentru comanda PCL5 PaperSource.
95H2-07H