<Recepţionare>

Această secţiune descrie modul de specificare a setărilor de primire
<Tipărire pe ambele feţe>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Recepţionare>  <Setări Comune>
Puteţi seta dacă doriţi să se imprime documentele recepţionate pe ambele feţe ale hârtiei.
<Reducere format RX>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Recepţionare>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi să se micşoreze documentele recepţionate, astfel încât întregul document să se imprime în zona imprimabilă a hârtiei.
<Subsol pagină RX>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Recepţionare>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi să imprimaţi informaţii, precum ora primirii şi numărul de pagini, în partea de jos a documentelor primite.
95H2-07K