<Gestionare date>

Puteţi să configuraţi setări pentru utilizarea unor date precum informaţiile despre setările aparatului şi datele de iniţializare.
<Import de pe Memorie USB>
<Setare>  <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Import/Export>
Puteţi importa toate informaţiile despre setări de la un dispozitiv de memorie USB.
<Export către o memorie USB:>
<Setare>  <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Import/Export>
Puteţi exporta toate informaţiile despre setări într-un dispozitiv de memorie USB.
<Restricţ. Import/Export din Servicii Web>
<Setare>  <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Import/Export>
Selectaţi dacă restricţionaţi operaţiile de import şi export cu aplicaţii Web, altele decât IU la distanţă.
<Iniţializare setări de reţea>
<Setare>  <Setări administrare>  <Gestionare date>
Puteţi să restabiliţi toate setările de reţea la valorile implicite din fabrică.Iniţializarea setărilor
<Iniţ. toate set. fără setări de reţea>
<Setare>  <Setări administrare>  <Gestionare date>
Puteţi să restabiliţi toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică.Iniţializarea setărilor
<Iniţializare toate datele/setările>
<Setare>  <Setări administrare>  <Gestionare date>
Selectaţi pentru a restabili toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică şi pentru a şterge complet datele stocate în aparat. În mod normal nu este necesară utilizarea acestei setări dar este utilă pentru ştergerea unor informaţii personale sau confidenţiale când dezafectaţi aparatul. Iniţializarea setărilor
95H2-07Y