<Administrare dispozitiv>

Puteţi specifica setări legate de gestionarea dispozitivului şi a produselor opţionale.
<Setări informaţii dispozitiv>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Introduceţi numele locul de instalare pentru a identifica aparatul.
<Afişare statut lucr. înainte de autent.>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă doriţi să restricţionaţi accesul la ecranul <Monitor Statut> când utilizaţi un serviciu de conectare.
<Restricţ. acces la lucr. altor utiliz.>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă doriţi să restricţionaţi posibilitatea utilizatorilor de a efectua operaţii la lucrările altor utilizatori din ecranul <Monitor Statut> când se utilizează autentificarea utilizatorilor.
<Afişare jurnal lucrări>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă să se afişeze jurnalele de lucrări pe ecranul <Monitor Statut>. Puteţi selecta, de asemenea, dacă doriţi să permiteţi ca software-ul de gestionare a dispozitivului să preia jurnalele de lucrări de la aparat. Ecranele de bază
<Salvare jurnal verificări>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă începeţi înregistrarea jurnalului. Pentru informaţii despre tipurile de jurnale, consultaţi Funcţii de administrare.
<Extragere jurnal autentificare reţea>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă se începe înregistrarea jurnalului pentru autentificarea efectuată atunci când aparatul este accesat prin reţea, cum ar fi când imprimaţi de la un computer.
<Restricţionare Acces Reprezentat service>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Puteţi să setaţi aparatul astfel încât să restricţioneze modificarea informaţiilor despre utilizatori sau a setărilor legate de securitate atunci când aparatul este inspectat sau reparat de dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
<Afiş. but. cump. consum. în IU la dist.>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <IU la dist./Inf. cons. Toner Status set.>
Selectaţi dacă se afişează pe IU la distanţă un buton pentru accesarea site-ului web pentru achiziţionarea cartuşelor de toner.
<Setări Toner Status>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <IU la dist./Inf. cons. Toner Status set.>
Selectaţi dacă se utilizează instrumentul de notificare a nivelului cartuşelor de toner. De asemenea, puteţi să setaţi dacă pe instrumentul de notificare a nivelului cartuşelor de toner se afişează un buton pentru accesarea site-ului web pentru achiziţionarea cartuşelor de toner.
<Interzicere iniţializare parolă admin.>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Setaţi dacă se restricţionează operaţia de <Iniţializare parolă administrator> în <Verificare contor>.
<Restricţionare operaţiuni Mod Special>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă doriţi să restricţionaţi utilizarea Modului special, care este furnizat în scopul întreţinerii de către reprezentanţii service-ului.
<Mod Canon original>
<Setare>  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Acest mod este pentru cartuşele originale.
95H2-07W