Tabelul Setări/Înregistrare

Următoarele setări pot fi selectate sau stocate de pe ecranul Setări/Înregistrare.
Este posibil ca unele setări să nu se afişeze, în funcţie de configuraţia echipamentelor opţionale instalate pe aparat.
Este posibil ca unele modificări să nu se reflecte imediat, în funcţie de setări. În acest caz, este necesar să efectuaţi una din acţiunile următoare.
Selectaţi <Da> pe ecran, confirmând dacă doriţi să faceţi modificări.
Selectaţi <Aplic. modif. setări> pe ecranul <Acasă>.
Reporniţi aparatul.
Setările care pot fi specificate diferă între administratori şi utilizatorii generali şi variază în funcţie de restricţiile impuse de administrator.

Descrierea setărilor

Descrie funcţiile fiecărui element de setare din Setări/Înregistrare. Setările care pot fi operate variază în funcţie de autoritatea utilizatorului şi de aparatul pe care îl utilizaţi. Elementele de setare şi valorile sunt scrise în Descrierea setărilor. Setările implicite din fabrică sunt scrise cu caractere roşii aldine.

„Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)”

Elementul „Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)” este scris pentru fiecare element în tabelul Setări/Înregistrare. „Da” sau „Nu” indică dacă setările pot fi sau nu pot fi setate în IU de la distanţă.

Importul tuturor funcţiilor

Elementul „Importul tuturor funcţiilor” este scris în tabelul Setări/Înregistrare. În funcţie de faptul că un element de setare poate fi importat sau nu ca lot, se scrie „A”, „B”, „C” sau „Nu”. „A”, „B” şi „C” se referă la următoarele cazuri.

Cazul A

Importarea totală pe aparat
Restabilirea informaţiilor despre setări pe aparatul dvs. pentru copii de rezervă.
Export
Import
Informaţii despre setări

Cazul B

Importarea totală în acelaşi model de aparat
Se aplică aparatelor din aceeaşi serie din care face parte acest aparat.
Export
Informaţii despre setări
Import

Cazul C

Importarea totală într-un model de aparat diferit
Se aplică modelelor care acceptă importul pe loturi.
Export
Informaţii despre setări
Import

Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)

Această secţiune indică ce elemente de setări/înregistrare corespund elementelor din funcţia de export a lotului din IU la distanţă. „-” se indică pentru elementele care nu sunt importate/exportate. Importul/exportul tuturor setărilor
Elementele care pot fi selectate pentru funcţia de export a lotului din IU la distanţă sunt indicate mai jos.
Elemente care pot fi selectate cu funcţia de export pe loturi
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Authentication User Management
Security Policy Settings
AddOn Application Setting Information
95H2-05L