Efectuarea setărilor DNS

DNS (Domain Name System) furnizează un serviciu pentru rezolvarea numelor, care asociază un nume de gazdă (sau domeniu) cu o adresă IP. Configuraţi opţiunile de setări DNS, mDNS sau DHCP în funcţie de nevoi. Procedurile pentru configurarea DNS sunt diferite pentru IPv4 şi IPv6. Pentru această operaţie sunt necesare privilegii de Administrator.
Setarea opţională DHCP este aplicabilă numai pentru linia principală.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings].
4
Configuraţi setările DNS.
Pentru detalii despre informațiile de setare, consultați furnizorul sau administratorul de rețea. De asemenea, puteți consulta setările computerului. Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului
Configurarea IPv4 DNS
1
Faceţi clic pe [IPv4 Settings].
2
Configuraţi setările IPv4 DNS.
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Selectaţi caseta pentru a activa Opţiunea 12, pentru a obţine numele gazdei de la serverul DHCP.
[Perform DNS Dynamic Update]
Selectaţi caseta pentru a activa Opţiunea 81, pentru a actualiza dinamic înregistrările DNS prin intermediul serverului DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Selectaţi caseta pentru a activa Opţiunea 6, pentru a obţine adresa serverului DNS de la serverul DHCP.
[Acquire Domain Name]
Selectaţi caseta pentru a activa Opţiunea 15, pentru a obţine un nume de domeniu de la serverul DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Selectaţi caseta pentru a activa Opţiunea 70, pentru a obţine adresa serverului POP de la serverul DHCP.
[Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired]
Când preluarea automată a adresei IP nu reuşeşte, deselectaţi caseta pentru a utiliza adresa IP introdusă manual.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Introduceţi adresa IP a unui server DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Introduceţi adresa IP a serverului DNS secundar, dacă există.
[Host Name]
Introduceţi caractere alfanumerice pentru numele de gazdă al aparatului care va fi înregistrat în serverul DNS.
[Domain Name]
Introduceţi caractere alfanumerice pentru numele domeniului de care aparţine aparatul, precum „example.com”.
[Perform DNS Dynamic Update]
Selectaţi caseta pentru a actualiza dinamic înregistrările DNS când adresa IP a aparatului se schimbă.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
Adoptat de Bonjour, mDNS (multicast DNS) este un protocol pentru asocierea unui nume de gazdă cu o adresă IP fără a folosi DNS. Selectaţi caseta pentru a activa mDNS şi introduceţi numele mDNS în caseta text [mDNS Name].
3
Faceţi clic pe [OK].
Configurarea IPv6 DNS
1
Faceţi clic pe [IPv6 Settings].
2
Configuraţi setările IPv6 DNS.
Caseta [Use IPv6] trebuie să fie selectată pentru a configura setările. Setarea unei adrese IPv6
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Selectaţi caseta pentru a activa Opţiunea 23 pentru a obţine adresa serverului DNS de la serverul DHCP.
[Acquire Domain Name]
Selectaţi caseta pentru a activa Opţiunea 24, pentru a obţine un nume de domeniu de la serverul DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Introduceţi adresa IP a unui server DNS. Nu puteţi introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).
[Secondary DNS Server Address]
Introduceţi adresa IP a serverului DNS secundar, dacă există. Nu puteţi introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Selectaţi caseta pentru a folosi acelaşi nume de gazdă şi nume de domeniu ca în IPv4.
[Host Name]
Introduceţi caractere alfanumerice pentru numele de gazdă al aparatului care va fi înregistrat în serverul DNS.
[Domain Name]
Introduceţi caractere alfanumerice pentru numele domeniului de care aparţine aparatul, precum „example.com”.
[Perform DNS Dynamic Update]
Selectaţi caseta pentru a actualiza dinamic înregistrările DNS când adresa IP a aparatului se schimbă. Pentru a specifica tipurile de adrese pe care doriţi să le înregistraţi în serverul DNS, selectaţi caseta pentru [Register Manual Address], [Register Stateful Address] sau [Register Stateless Address].
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
Adoptat de Bonjour, mDNS (multicast DNS) este un protocol pentru asocierea unui nume de gazdă cu o adresă IP fără a folosi DNS. Selectaţi caseta pentru a activa mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Selectaţi caseta pentru a utiliza acelaşi nume mDNS ca în IPv4. Pentru a seta un nume diferit, deselectaţi caseta şi introduceţi numele mDNS în caseta text [mDNS Name].
3
Faceţi clic pe [OK].
95H2-00W