Monitorizarea şi controlul aparatului cu SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) este un protocol pentru monitorizarea şi controlul comunicării dispozitivelor într-o reţea folosind Management Information Base (MIB). Aparatul este compatibil cu SNMPv1 şi cu SNMPv3 (cu securitate îmbunătăţită). Puteţi verifica starea aparatului de la un calculator când imprimaţi documente sau folosiţi IU la distanţă. Puteţi activa atât SNMPv1, cât şi SNMPv3 sau ambele în acelaşi timp. Specificaţi setările pentru fiecare versiune ca să se potrivească reţelei folosite şi scopului în care le folosiţi.
SNMPv1
SNMPv1 foloseşte informaţii denumite „comunitate” pentru a defini domeniul comunicării SNMP. Deoarece această informaţie este expusă în reţea sub formă de text simplu, reţeaua va fi vulnerabilă la atacuri. Dacă doriţi să creşteţi securitatea reţelei, dezactivaţi SNMPv1 şi folosiţi SNMPv3.
SNMPv3
Cu SNMPv3, puteţi implementa gestionarea dispozitivelor din reţea, care este protejată de funcţii de securitate puternice. Aveţi grijă să activaţi TLS pentru IU la distanţă înainte de a configura SNMPv3 (Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS).
Software-ul de gestionare al SNMP, când este instalat pe un calculator din reţea, vă permite să configuraţi, să monitorizaţi şi să controlaţi aparatul de la calculator. Pentru mai multe informaţii, citiţi manualul de utilizare pentru software-ul de gestionare.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [SNMP Settings].
4
Specificaţi setările SNMPv1.
Dacă nu doriţi să modificaţi setările SNMPv1, treceţi la următorul pas.
[Use SNMPv1]
Selectaţi caseta pentru a activa SNMPv1. Puteţi specifica restul setărilor SNMPv1 doar dacă este bifată această casetă.
[Use Dedicated Community]
O comunitate dedicată este o comunitate furnizată pentru software-ul de gestionare a dispozitivului Canon. Bifați caseta de selectare pentru a utiliza o comunitate dedicată şi specificaţi [MIB Access Permission]. Dacă nu doriţi să utilizați o comunitate dedicată, debifați caseta de selectare.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Selectaţi caseta pentru a specifica numele unei comunităţi. Dacă nu doriţi să specificaţi numele unei comunităţi, deselectaţi caseta.
[MIB Access Permission]
Pentru fiecare comunitate, selectaţi [Read/Write] sau [Read Only] pentru drepturile de acces la obiectele MIB.
[Read/Write]
Permite atât vizualizarea, cât şi modificarea valorilor pentru obiectele MIB.
[Read Only]
Permite doar vizualizarea valorilor pentru obiectele MIB.
[Community Name]
Introduceţi caractere alfanumerice pentru numele comunităţii.
5
Selectaţi [Use SNMPv3] şi configuraţi SNMPv3.
Dacă nu doriţi să modificaţi setările SNMPv3, treceţi la următorul pas.
1
Faceţi clic pe [Administrator Settings].
[Use Administrator]
Selectaţi caseta pentru a utiliza utilizatorul Administrator.
[Authentication Algorithm] şi [Encryption Algorithm] nu pot fi modificate.
[Use Same Password as for Authentication]
Selectaţi caseta pentru a utiliza parola care a fost utilizată pentru autentificarea utilizatorului.
2
Faceţi clic pe [OK].
3
Faceţi clic pe [User Settings] [Register].
[User Name]
Introduceţi caractere alfanumerice pentru numele de utilizator.
[MIB Access Permission]
Selectaţi [Read/Write] sau [Read Only] pentru drepturile de acces la obiectele MIB.
[Read/Write]
Permite atât vizualizarea, cât şi modificarea valorilor pentru obiectele MIB.
[Read Only]
Permite doar vizualizarea valorilor pentru obiectele MIB.
[Security Settings]
Selectaţi [Auth. Yes/Encrypt. Yes], [Auth. Yes/Encrypt. No] sau [Auth. No/Encrypt. No] pentru combinaţia dorită pentru setările de autentificare şi criptare.
[Authentication Algorithm]
Selectaţi [MD5], [SHA1] sau [SHA2], conform mediului dumneavoastră. Pentru [SHA2], selectaţi din patru lungimi hash (224 biţi, 256 biţi, 384 biţi sau 512 biţi).
[Encryption Algorithm]
Dcă aţi selectat [Auth. Yes/Encrypt. Yes] în [Security Settings], selectaţi algoritmul de criptare corespunzător reţelei folosite.
[Authentication Password]/[Encryption Password]
Utilizaţi caractere alfanumerice pentru a introduce parola în [Authentication Password] sau atât în [Encryption Password], cât şi în [Confirm], în funcţie de setările din [Security Settings]. Efectuaţi setarea pentru fiecare algoritm (autentificare/criptare).
4
Faceţi clic pe [OK].
5
Faceţi clic pe [Network Settings] [SNMP Settings].
6
Specificaţi setările pentru obţinerea informaţiilor de administrare a imprimantei.
Cu SNMP, informaţiile de administrare a imprimantei, precum protocoalele de imprimare şi porturile imprimantei, pot fi monitorizate şi obţinute în mod regulat de la un computer din reţea.

Selectaţi caseta pentru a permite monitorizarea informaţiilor pentru administrarea imprimantei prin intermediul SNMP. Debifaţi caseta pentru a dezactiva monitorizarea informaţiilor pentru administrarea imprimantei.
[Get Printer Management Information from Host]
Selectaţi caseta pentru a permite monitorizarea informaţiilor pentru administrarea imprimantei prin intermediul SNMP. Deselectaţi caseta pentru a dezactiva monitorizarea informaţiilor pentru administrarea imprimantei.
7
Faceţi clic pe [OK].
Dezactivarea SNMPv1
Dacă SNMPv1 este dezactivat, unele dintre funcţiile aparatului pot fi indisponibile, precum obţinerea informaţiilor despre aparat prin intermediul driverului imprimantei.
Utilizarea panoului de control
Puteţi activa sau dezactiva setările SNMP din <Setare>. <Setări SNMP>
Activarea atât a SNMPv1, cât şi a SNMPv3
Dacă sunt activate ambele versiuni de SNMP, se recomandă ca dreptul de acces MIB în SNMPv1 să fie setat la [Read Only]. Dreptul de acces MIB poate fi setat independent în SNMPv1 şi SNMPv3 (şi pentru fiecare utilizator în SNMPv3). Selectarea opţiunii [Read/Write] (drepturi depline de acces) în SNMPv1 va face ineficiente funcţiile de securitate care diferenţiază SNMPv3, deoarece cele mai multe setări ale aparatului pot fi apoi controlate cu SNMPv1.
95H2-00X