Selectarea metodei de conectare la reţea

Puteţi să selectaţi metoda de conectare a aparatului la computere etc. Sunt disponibile următoarele metode de conectare.
Numai reţea LAN cu fir
Numai reţea LAN fără fir
Reţea LAN cu fir şi reţea LAN fără fir simultane
Reţea LAN cu fir şi altă reţea LAN cu fir simultane
Când se utilizează simultan o reţea LAN cu fir şi o reţea LAN fără fir sau o reţea LAN cu fir şi o altă reţea LAN cu fir, linia conectată de la portul LAN al aparatului se numeşte „linie principală”, iar linia conectată de la reţeaua LAN fără fir sau de la cealaltă reţea LAN cu fir se numeşte „linie secundară”.
<Setare> <Preferinţe>  <Reţea>  <Selectare Interfaţă> selectaţi interfaţa
Când utilizaţi o linie secundară, consultaţi Evidenţierea funcţiilor.
Dacă aţi selectat <Reţea fără fir> sau <Reţea cu fir + Reţea fără fir>
Setările pentru <Setări reţea fără fir> sunt eliminate.
Nu puteţi seta LAN fără fir ca linie principală şi LAN cu fir ca linie secundară.
Dacă aţi selectat <Reţea cu fir + Reţea cu fir>
Setaţi <Utilizare energie în modul hibernare> la <Mare>. <Utilizare energie în modul hibernare>
95H2-006