Configurarea conexiunii prin selectarea unui ruter wireless

Puteți să căutați routerele wireless disponibile pentru conectare și să selectați unul de pe afișajul aparatului. Dacă standardul de securitate pentru routerul LAN wireless este WEP, WPA/WPA2-PSK sau WPA3-SAE, introduceți o cheie WEP sau PSK pentru cheia de rețea. Confirmați sau scrieți informații în avans referitor la SSID, cheia de rețea, standardul de securitate sau metoda de autentificare/criptare etc. Verificarea SSID-ului şi a cheii de reţea
Setări de securitate
În cazul în care conexiunea fără fir este configurată prin selectarea unui router wireless, metoda de autentificare WEP este setată la <Sistem deschis> sau metoda de criptare pentru WPA/WPA2-PSK şi WPA3-SAE este setată la <Automat> (AES-CCMP sau TKIP). Dacă doriți să selectați <Cheie partajată> pentru autentificarea WEP sau doriți să specificați <AES-CCMP> ca metodă de criptare pentru WPA/WPA2-PSK și WPA3-SAE, configurați conexiunea în <Introducere manuală>. Configurarea unei conexiuni specificând setări detaliate
Dacă standardul de securitate pentru routerul LAN wireless este WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, metoda de criptare este setată la AES-CCMP. De asemenea, specificați setările de autentificare IEEE 802.1X pentru aparat înainte de conectarea la LAN wireless. Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X
1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări reţea fără fir>  <Setări SSID>.
3
Selectaţi <Selectare punct de acces>.
Aparatul începe să caute ruterele wireless disponibile.
4
Selectaţi un router wireless şi conectaţi-vă la acesta.
Dacă setarea de securitate a routerului LAN wireless este WEP, WPA/WPA2-PSK sau WPA3-SAE
1
Selectaţi routerul LAN wireless de utilizat.
2
Introduceţi cheia de reţea.
3
Selectaţi <Da> pe ecranul de confirmare.
Când configuraţia este finalizată, se afişează ecranul <Conectat.>.
Dacă setarea de securitate a routerului LAN wireless este alta decât WEP, WPA/WPA2-PSK sau WPA3-SAE
1
Selectaţi routerul LAN wireless de utilizat selectaţi <Da> pe ecranul de confirmare.
Când configuraţia este finalizată, se afişează ecranul <Conectat.>.
95H2-00C