Configurarea conexiunii utilizând modul cod PIN WPS

Unele routere WPS (Wi-Fi Protected Setup) nu acceptă modul buton de comandă. În acest caz, înregistraţi codul PIN generat pe aparat la dispozitivul de reţea.
Generarea unui cod PIN pe aparat
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări reţea fără fir>  <Mod cod PIN WPS>  selectaţi <Da> pe ecranul de confirmare
Este generat un cod PIN.
Înregistrarea codul PIN la routerul wireless
Înregistraţi codul PIN în două minute după generarea codului PIN. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni pentru dispozitivul de reţea.
1
Accesaţi un router wireless de la un computer.
2
Afişaţi ecranul pentru introducerea unui cod PIN WPS.
3
Înregistraţi codul PIN generat la ruterul wireless.
Când routerul LAN wireless este detectat şi configuraţia este finalizată, se afişează ecranul <Conectat.>.
Dacă routerul wireless este setat pentru a utiliza autentificarea WEP, este posibil să nu puteţi să configuraţi conexiunea utilizând WPS.
95H2-00A