Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka

Príručka Užívateľská príručka je rozdelená na rôzne okná, ktorých obsah sa líši.
Hlavná stránka
Zobrazí sa po otvorení príručky Užívateľská príručka.

/

Kliknutím na položku zobrazíte všetky položky pod kapitolami. Kliknutím na položku sa vrátite do pôvodného zoznamu.

/

Kliknite na prepnutie zobrazenia medzi obsahom a hľadaním. Keď sa zobrazí obsah, každým kliknutím na položku budete prepínať medzi možnosťami zobrazenia a skrytia zobrazenia. Keď sa zobrazí obrazovka vyhľadávania, každým kliknutím na položku budete prepínať medzi možnosťami zobrazenia a skrytia zobrazenia.

Po kliknutím môžete určiť nastavenia, ako napríklad veľkosť textu, rozloženie a spôsob zobrazenia príručky Užívateľská príručka.

Kliknutím zobrazíte informácií o tom, ako zobraziť príručku Užívateľská príručka, ako vyhľadávať a ďalšie informácie.

/

Kliknutím zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu tému.

[Poznámka]

Kliknutím zobrazíte dôležité informácie, ktoré by ste pri používaní stroja mali vedieť.
Strana s témou
Obsahuje informácie o konfigurácii a použití stroja.

Navigácia

Pozrite si, ktorú tému kapitoly si aktuálne prezeráte.

Kliknutím prejdete na príslušnú stranu. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stranu, kliknite vo webovom prehliadači na tlačidlo „Dozadu“.

/

Kliknutím na položku zobrazíte skryté podrobné opisy. Kliknutím na položku zavriete podrobné opisy.

Kliknite na toto tlačidlo, ak sa chcete vrátiť na vrch stránky.
Hľadať
Kliknutím na položku zobrazíte obrazovku vyhľadávania. Obsahuje textové pole na vykonanie hľadania kľúčového slova a vyhľadanie stránky, ktorú hľadáte.

[Zadať kľúčové slovo (slová)]

Zadajte kľúčové slovo alebo kľúčové slová a kliknutím na položku zobrazíte výsledky vyhľadávania. Môžete vyhľadávať stránky, ktoré obsahujú všetky kľúčové slová oddelením kľúčových slov medzerou (prázdne). Tiež môžete vyhľadávať len stránky obsahujúce presnú frázu umiestnením kľúčových slov do úvodzoviek.

Výsledky vyhľadávania

Slúži na zobrazenie výsledkov vyhľadávania so stranami, ktoré obsahujú zadané kľúčové slová. Vo výsledkoch nájdite stranu, ktorú hľadáte, a kliknite na nadpis témy príslušnej strany.
Kľúčové slová sa na stránkach zobrazených ako výsledky vyhľadávania zobrazia tučným písmom.
95FU-0AF