Prihlásenie do zariadenia

Ak je povolená funkcia Správa ID oddelenia alebo sú povolené funkcie ID správcu systému, pred použitím zariadenia sa musíte prihlásiť. Keď sa zobrazí prihlasovacie okno, nižšie opísaným postupom zadajte ID oddelenia a kód PIN.
Ak je nastavená možnosť <Čas automatického vynulovania>, systém automaticky odhlási používateľa, ak nedôjde k vykonaniu žiadnej činnosti počas stanovenej doby. <Čas automatického vynulovania>
1
Vyberte položku <ID oddelenia> alebo <ID správcu systému>.
2
Zadajte ID a stlačte tlačidlo .
3
Vyberte položku <Kód PIN>.
4
Zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo .
5
Stlačte tlačidlo .
Po úspešnom prihlásení sa sprístupnia funkcie zariadenia.
Po použití sa odhláste.
95FU-020