Uloženie papiera ľubovoľného formátu (papier vlastného formátu)

Uložiť môžete maximálne päť často používaných ľubovoľných formátov papiera. Formáty papiera uložené v tejto časti sa zobrazujú na obrazovke výberu formátu papiera pre zásuvku na papier a mnohoúčelový priečinok (Špecifikácia formátu a typu papiera v zásuvke na papier alebo Špecifikovanie formátu a typu papiera v mnohoúčelovom priečinku).
1
Vyberte položku <Nastavenia papiera> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položku <Registr. užívateľskú veľkosť>.
3
Vyberte jedno z tlačidiel <S1> až <S5> vyberte položku <Uložiť>.
Po výbere položky <Premenovať> môžete priradiť k tlačidlu názov, ktorý sa dá poľahky zapamätať.
Ak ste zvolili zaregistrované tlačidlo, vyberte možnosť <Editovať>.
4
Nastavte formát papiera.
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>. Stlačte tlačidlo <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku jednotlivých strán pomocou číselných tlačidiel alebo tlačidiel /.
5
Vyberte položku <Použiť>.
95FU-025