Prispôsobenie obrazovky <Domov>

Poradie zobrazenia položiek si môžete ľubovoľne zmeniť, aby sa vám tlačidlá ľahšie používali.
1
Vyberte položku <Poradie zobr. (dom.)> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Použitím tlačidiel vyberte položku, ktorú chcete presunúť, a stlačte tlačidlo .
3
Použitím tlačidiel a prejdite na cieľovú pozíciu a stlačte tlačidlo .
4
Po usporiadaní tlačidiel podľa svojich požiadaviek stlačte tlačidlo  (Naspäť).


Na používanie tohto nastavenia sa vyžadujú oprávnenia správcu.
95FU-028