Kontrola počtu vytlačených strán

Môžete skontrolovať celkový počet vytlačených strán. Počet výtlačkov zahŕňa výtlačky v prípade tlače z pamäťových médií, zoznam aj výtlačky údajov z počítačov.
1
Vyberte položku <Skontrol. počítadlo> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položku <Informácie počítadla>.
3
Skontrolujte celkový počet vytlačených strán.
<101: Spolu 1>
Zobrazí sa celkový počet vytlačených strán.
Stlačte tlačidlo <Služba sledovania>  <Test komunikácie> a skontrolujte komunikáciu so vzdialeným monitorovacím serverom. Po spustení tejto funkcie sa údaje zo zariadenia periodicky odosielajú do vzdialeného monitorovacieho servera. Ak chcete používať túto funkciu, je potrebné povoliť komunikáciu medzi zariadením a serverom poskytujúcim službu.
Môžete vytlačiť zoznam obsahujúci počet strán použitých na tlač.
Hlásenie o výstupe <Hlásenie o počítadle>
Informácie o podmienkach počítania získate od svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
95FU-08F