Tlač hlásení a zoznamov

Môžete vytlačiť výpisy a zoznamy s viacerými druhmi údajov, ako napríklad stav spotrebných materiálov, história tlače alebo nastavenia.
Bližšie informácie o výpisoch a zoznamoch nájdete v častiach <Hlásenie o výstupe> a Hlásenie o výstupe.
95FU-08H