Používanie ID oddelení na správu tlače z počítača

Správu ID oddelenia možno využiť na správu operácií tlače pomocou počítača. Túto funkciu použite, keď chcete zvýšiť zabezpečenie alebo monitorovať počet vytlačených strán.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]  [Department ID Management].
4
Kliknite na položku [Edit].
5
Zrušte výber operácií, ktoré chcete obmedziť.
Ak niektorý typ úlohy odstránite z výberu, pri jeho spustení bude potrebné zadať ID oddelenia.
Začiarknite toto políčko, ak chcete prijímať tlačové úlohy z ovládačov tlačiarne, ktoré nepodporujú správu ID oddelenia.
6
Kliknite na položku [OK].
95FU-045