Údržba

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>
Nie
Nie
<Inicializovať po výmene častí>
<Súprava na údržbu>: <Áno>, <Nie>
Nie
Nie
<Kontrola zistenej kondenzácie>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
95FU-062