Bežné

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia podávania papiera>
<Aut. výber zdroja papiera>
<Tlačiareň>:
<Mnohoúčelový priečinok>: <Vyp.>, <Zap.>
Iné: <Vyp.>, <Zap.>
<Nastavenia skupiny>: <Vyp.>, <Zap.>
<Použiť skupinu>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Prejsť k ulož. súb.>:
<Mnohoúčelový priečinok>: <Vyp.>, <Zap.>
Iné: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Prijať>:
<Mnohoúčelový priečinok>: <Vyp.>, <Zap.>
Iné: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Iné>:
<Mnohoúčelový priečinok>: <Vyp.>, <Zap.>
Iné: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Optimálna produktivita>:
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Prepnúť metódu podávania papiera>
<Mnohoúčelový priečinok> a iné: <Priorita rýchlosti>, <Priorita tlač. str.>
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit pozastavenej úlohy>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
0 až 5 až 999 min.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia výstupu papiera>
<Oddeľovač úloh medzi úlohami>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Oddeľovač úloh medzi kópiami>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Počet kópií> (1 až 10 až 9999)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače>
<Priorita tlače>
<Tlačiareň>: <1>, <2>, <3>
<Prejsť k ul. súboru>: <1>, <2>, <3>
<Iné>: <1>, <2>, <3>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Automaticky zmazať zastavené úlohy>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
0 až 5 až 999 min.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Akcia pri nízkej hladine zvyšného tonera>
<Pokračovať v tlači>, <Zobraziť výstraž. obrazovku>
Áno
Nie
Keď je vybratá položka <Pokračovať v tlači>:
<Zobraziť upoz. tonera>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
95FU-065