Tlač

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Doba uloženia úlohy>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 hod., 1, 2, 3 dni
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia zobrazenia zoznamu úloh>
<Osobné>: <Zap.>, <Vyp.>
<Zdieľané>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
95FU-06R