Odoslať

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia e-mailu>
<Nastavenia komunikácie>
<Základné nastavenia>
<Použ. PR. POP>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia POP servera>
<Interval POP>: 0 až 99 minút
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť TLS>
<SMTP PR.>: <Vyp.>, <Zap.>, <Vždy použiť TLS>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia overenia>
<Metóda over. POP>: <Štand.>, <APOP>, <OVER. POP>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdiť certifikát TLS na PR. s POP>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<CN>: Vyp., Zap.
95FU-06J