Konfigurácia nastavení tlače e-mailov

Táto časť popisuje, ako môžete zadať nastavenia pre prijímanie a tlač e-mailov v tomto zariadení. Pomocou počítača zadajte nastavenia týkajúce sa prijímania e-mailov a pomocou ovládacieho panela zariadenia zadajte nastavenia tlače e-mailov. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Send]  [Network Settings - E-Mail Settings].
4
Zadajte nastavenia pre tlač e-mailov.
Pri vykonávaní tlače e-mailov pomocou SMTP protokolu
Pri vykonávaní tlače e-mailov z poštového servera POP
Nastavenie overovania a šifrovania
5
Kliknite na položku [OK].
95FU-013