Nastavenie pomocou sprievodcu nastavením

Pri prvom zapnutí zariadenia (Zapnutie zariadenia) sa automaticky spustí počiatočné nastavenie. Umožňuje upraviť základné nastavenia potrebné na používanie zariadenia. Nakonfigurujte základné nastavenia na všetkých obrazovkách alebo kliknutím na prepojenie si zobrazte príslušnú stránku a pozrite si podrobnosti.
Krok 1
Nastavte jazyk displeja.
Vyberte jazyk displeja.
Vyberte jazyk displeja a pokiaľ sa zobrazujú krajiny/oblasti, vyberte aj krajinu/oblasť, kde sa bude zariadenie používať.
Krok 2
Nastavte časovú zónu.
Vyberte časové pásmo, v ktorom sa zariadenie používa.
Krok 3
Nastavte dátum a čas.
Nastavte v zariadení dátum a čas.
Krok 4
Nastavte overovacie heslo k Remote UI (Vzdialené PR) pre konto „Administrator“.
Nastavte heslo, ktoré bude používateľ „Administrator“ používať na prihlasovanie do Remote UI (Vzdialené PR).
Ak toto heslo nastaviť nechcete, na potvrdzovacej obrazovke vyberte <Nie> a pokračujte krokom 5.
Toto zariadenie je nastavené na používanie overenia používateľov ako prihlasovacej služby. Bližšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení správy osobného overovania.
Krok 5
Nastavte spôsob pripojenia k sieti.
Špecifikujte spôsob pripojenia zariadenia k sieti.
Ak vyberiete možnosť <Káblová sieť LAN>, Sprievodca nastavením sa ukončí a zobrazí sa obrazovka <Domov>.
Podrobnosti o pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN sa dozviete v časti Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.

Neskoršie spustenie sprievodcu nastavením

Sprievodcu nastavením nie je možné spustiť v nasledujúcich prípadoch:
Ak je nastavené overovanie používateľov alebo DepartmentID Authentication.
Ak sa vykonáva overovanie pomocou kariet.
<Nastaviť> <Nastavenia správy> <Licencia/Iné> <Spustiť inštalačného sprievodcu> <Áno>
Ak ste Sprievodcu nastavením spustili po nastavení overovacieho hesla k Remote UI (Vzdialené PR) pre konto „Administrator“, krok 4 sa nezobrazí a Sprievodca nastavením prejde na krok 5.
95FU-003