Tehnični podatki za strojno opremo

V tem poglavju so tehnični podatki glavne enote in izbirne opreme tega izdelka. Upoštevajte, da se ti podatki lahko spremenijo brez obvestila zaradi izboljšanja izdelkov ali prihodnjih izdaj.

Specifikacije naprave

Specifikacije dodatne opreme

95H3-0A0