Pregledovanje priročnika Navodila za uporabo

V tem poglavju so opisane oznake, gumbi, zasloni in drugi elementi v priročniku Navodila za uporabo. V poglavju »Pomembni varnostni napotki« navodil, ki so priložena napravi, so navedeni tudi opozorila in varnostni ukrepi. Glejte tudi ta navodila.
Oznake
S spodnjimi oznakami so označena varnostna opozorila, omejitve in previdnostni ukrepi pri ravnanju s strojem, koristni nasveti in druge informacije.
Označuje opozorilo, da lahko nepravilna izvedba postopka povzroči smrt ali resne osebne poškodbe. Za zagotavljanje varne uporabe naprave upoštevajte ta opozorila.
Označuje varnostni ukrep za preprečevanje tveganja osebnih poškodb ali poškodb lastnine, ki ne vključujejo napake izdelka zaradi nepravilne uporabe. Za zagotavljanje varne uporabe naprave upoštevajte ta opozorila.
Označuje postopek, ki ga ne smete opraviti. Natančno preberite opombe in upoštevajte, da teh postopkov ne smete opraviti.
Označuje pomembne zahteve za delovanje in omejitve, ki jih morate upoštevati pri uporabi te naprave. Da bi se izognili okvaram, napakam ali poškodbam lastnine zaradi nepravilne uporabe naprave, vedno upoštevajte ta pomembna navodila.
Označuje opis ali dodatne razlage postopka.
Označuje koristne funkcije ali nasvete za uporabo stroja.
Tipke in gumbi
Tipke na operacijski plošči in gumbi na zaslonu računalnika so v prikazani tako:
Tip
Primer
Gumbi na nadzorni plošči
Nastavitve, prikazane na nadzorni plošči
<Nastavitve funkcije>
<Preklic?>
Gumbi in drugi besedilni elementi vmesnika na zaslonu računalnika
[Preferences]
[OK]
//
Možnosti , in  na upravljalni plošči se uporabljajo za izbiro ciljnega elementa v nastavitvah, vendar njihovega opisa ni v navodilih za uporabo. Postopek izbire možnosti <XXXXX> z elementoma ali in pritiskom  je predstavljen tako, kot je prikazano spodaj v navodilih za uporabo.
1
Izberite <XXXXX>.
Zaslon
Glede na operacijski sistem se lahko videz zaslonov razlikuje od dejanskega videza. Tudi videz gonilnika tiskalnika in programske opreme je odvisen od različice teh, zato se lahko razlikuje.
Ilustracije
Slike, uporabljene v priročniku Navodila za uporabo, prikazujejo »LBP361dw«, če ni drugače navedeno.
95H3-0AH