Prilagajanje standardne gostote

Če se gostota ne izboljša s prilagoditvijo gostote, jo boste morda lahko izboljšali s popravkom standardne gostote.
1
Izberite <Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje> <Nastavitev kakovosti slike> <Pril. kol. tonerja za barvni tisk>.
2
Prilagodite standardno gostoto.
S tem prilagodite celotno gostoto natisnjenega gradiva, vključno z zapolnjenimi območji, besedilom, črtami in vmesnimi gostotami. To nastavitev uporabite zlasti za prilagoditev največje gostote.
3
Pritisnite .
95H3-08C