Konfiguriranje nastavitev varnostnega pravilnika

Nastavitve naprave, povezane z informacijsko varnostjo, je mogoče uporabiti in upravljati skupaj. Priporočamo, da skrbnik za informacijsko varnost, zadolžen za upravljanje varnostnega pravilnika, za napravo uporabi pravilnik o varnosti v skladu s pravilnikom organizacije. Če želite konfigurirati varnostni pravilnik, se v vmesnik Daljinski UI prijavite s skrbniškimi pravicami.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Kliknite [Security Policy Settings].
Prikazani so previdnostni ukrepi nastavitve. Vsebino dobro preberite, da jo boste razumeli.
Če gesla niste nastavili (Zaščita nastavitev varnostnega pravilnika z geslom), preberite vsebino in kliknite [OK], da nadaljujete na 6. korak.
5
Vnesite geslo in izberite [Log In].
6
Konfigurirajte potrebne elemente in kliknite [OK].
Če želite informacije o nastavitvah, glejte Elementi nastavitve varnostnega pravilnika.
Nastavitev, povezanih z elementi, ki so tukaj označeni s kljukico, ni mogoče spremeniti v meniju <Nastavitev> ali v oddaljenem uporabniškem vmesniku.
Za nastavitve naprave, ki so bile spremenjene, ko so bile uporabljene nastavitve varnostnega pravilnika, ne morete preprosto počistiti potrditvenega polja in obnoviti predhodno nastavljene vrednosti. Nastavitve spremenite v meniju <Nastavitev> ali v oddaljenem uporabniškem vmesniku.
7
Kliknite [OK].
Če je varnostni pravilnik konfiguriran, se prikaže sporočilo, da so funkcije in postopki omejeni, ko je na nadzorni plošči ali v oddaljenem uporabniškem vmesniku prikazan zaslon [Settings/Registration].

Uporaba nastavitev varnostnega pravilnika za drugo napravo

Nastavitve varnostnega pravilnika naprave lahko uvozite in izvozite. Če isti pravilnik uporabite za več naprav*, lahko vse naprave v organizaciji upravljate z istimi nastavitvami. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
* Samo Canonove naprave, združljive z nastavitvami varnostnega pravilnika.
Nastavitve varnostnega pravilnika lahko uvozite le, če se geslo za nastavitev varnostnega pravilnika v izvozni napravi ujema z geslom v uvozni napravi ali če za uvozno napravo ni bilo nastavljeno nobeno geslo. Če v uvozni napravi ni bilo nastavljeno nobeno geslo, se za uvozno napravo nastavi geslo, konfigurirano za izvozno napravo.
95H3-03J