Dodajanje in urejanje podatkov o uporabnikih v datoteki CSV

V tem razdelku je opisana vsebina posameznih stolpcev v datoteki CSV za uvoz ali izvoz. Pri urejanju datotek CSV upoštevajte ta razdelek.
Če je za določen stolpec v razdelku »Zahtevana je sprememba« zapisano »Ne«, ne spreminjajte vsebine tega stolpca.
Ime stolpca
Zahtevana je sprememba
Veljavni znaki
Neveljavni znaki
Združljivost z zaslonom vmesnika Daljinski UI
Opombe
uid
Da
Od 1 do 32 znakov
Kontrolni znaki, enobajtni znaki in naslednji znaki:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Mora biti vneseno pri uvozu.
Znak »@« bo morda na voljo, kar je odvisno od nastavitve. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
password
Da
Od 0 do 32 znakov v naboru znakov ISO885915
Nadzorni znaki
Izhod kot »********« (* x 8) pri izvažanju.
Pri posodobitvi gesla bo »********« izbrisano in prepisano z novim geslom. Če se uvažanje spremeni, ne bo prepisano kot prazno, tudi če ne določite polja (prazno), ampak bo ohranilo obstoječo vrednost.
Če je ta element izpuščen, ko se uvažanje spremeni, se za obstoječega uporabnika prenese prvotno geslo.
pin
Ne
-
-
-
Se ne uporablja s to napravo.
cn
Da
Od 0 do 32 znakov
Kontrolni znaki
N/A
cn;lang-ja;phonetic
Da
Od 0 do 32 znakov
Kontrolni znaki
Glejte »Opombe«.
Prikazano kot »phonetic«, če je jezik prikaza nastavljen na »Japanese« (japonščina).
mail
Da
Kombinacija od 0 do 256 alfanumeričnih znakov in simbolov
Nadzorni znaki
Ni na voljo
avatorImgPath
Ne
-
-
-
Se ne uporablja s to napravo.
dept_id
Da
Število do sedem števk
Številski znaki, ki niso enobajtni
N/A
dept_pin
Da
Število do sedem števk
Številski znaki, ki niso enobajtni
N/A
roleName
Da
Od 0 do 32 znakov
Kontrolni znaki, enobajtni presledki in naslednji znaki:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Če je ta element izpuščen ali če je navedeno ime, ki ni registrirano v upravljanju vlog, bo spremenjen na prvotno nastavitev vloge.
accountExpires
Da
Glejte »Opombe«.
Glejte »Opombe«.
Oblika YYYYMMDD. »235959« je po uvozu samodejno dodano kot čas.
accountDisabled
Da
1 ali 0
Kateri koli znak poleg »1« (onemogoči) ali »0« (omogoči)
Ni na voljo
group
Ne
-
-
-
Se ne uporablja s to napravo.
createDate
Da
Glejte »Opombe«.
Glejte »Opombe«.
-
/
Oblika »TYYYYMMDDhhmmssmmm« pri izvozu. (Črka »T« je dodana, da ne bi prišlo do napak v besedilu.)
Pri uvozu vnesite podatke v eni od naslednjih oblik.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Če izpustite ta element, se za datum in uro registracije za nove uporabnike uporabi datum in uro uvoza. Za obstoječe uporabnike se prenese prvotna datum in ura registracije.
lastLoginDate
Da
Glejte »Opombe«.
Glejte »Opombe«.
-
/
Shranita se datum in ura, ko se je uporabnik nazadnje prijavil.
Oblika »TYYYYMMDDhhmmssmmm« pri izvozu. (Črka »T« je dodana, da ne bi prišlo do napak v besedilu.)
Pri uvozu vnesite podatke v eni od naslednjih oblik.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Uporabi se za ugotavljanje, ali se je uporabnik prijavil in ali se izvede samodejno brisanje uporabnika.
Če izpustite ta element, sta datum in ura, ko se je uporabnik nazadnje prijavil, prazna za nove uporabnike. Za obstoječe uporabnike se preneseta datum in ura, ko se je uporabnik nazadnje prijavil.
dc
Ne
Od 0 do 32 znakov
Kontrolni znaki
-
/
Ni mogoče spreminjati. Samodejno bo dodeljeno naslednjim uporabnikom.
Uporabniki, registrirani po preverjanju pristnosti strežnika
uuid
Ne
-
-
-
Ni mogoče spreminjati. Samodejno dodeljeno med registracijo uporabnikov.
sdl_digest
Ne
-
-
-
Ni mogoče spreminjati. Samodejno ustvarjeno pri registraciji/spreminjanju gesla.
uac_advbox_digest1
Ne
-
-
-
Ni mogoče spreminjati. Samodejno ustvarjeno pri registraciji/spreminjanju gesla.
uac_advbox_digest2
Ne
-
-
-
Ni mogoče spreminjati. Samodejno ustvarjeno pri registraciji/spreminjanju gesla.
pin_digest
Ne
-
-
-
Ni mogoče spreminjati. Samodejno registrirano pri registraciji/spreminjanju kode PIN.
server_user_flg
Ne
-
-
-
Ni mogoče spreminjati. To je zastavica za prepoznavanje za uporabnika, registriranega po opravljenem preverjanju pristnosti strežnika.
server_user_gp_key
Ne
-
-
-
Ni mogoče spreminjati. To je skupina, v kateri je uporabnik, ki je registriran po opravljenem preverjanju pristnosti strežnika.
server_user_gp_value
Ne
-
-
-
Ni mogoče spremeniti. To je skupina, v katero pripada uporabnik, ki je registriran, ko dokonča overjanje strežnika.
non_expire_password
Da
1 ali 0
Kateri koli znak poleg »1« (omogoči) ali »0« (onemogoči)
Če tega elementa ne vnesete, je uporabljena vrednost »0« (onemogočeno).
next_password_change_required
Da
1 ali 0
Kateri koli znak poleg »1« (omogoči) ali »0« (onemogoči)
Če tega elementa ne vnesete, je uporabljena vrednost »0« (onemogočeno).
CharSet
-
-
-
-
Za UTF8 bo v vrstici stolpca zapisano »CharSet:UTF8«.
Vrstica na začetku datoteke je vrstica stolpca.
Imena elementov morda niso prikazana v zaporedju.
Datoteke CSV podpirajo kodiranja UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 in korejsko.
Besedilni nizi v izvoženih datotekah CSV so v oglatih oklepajih »[« in »]«, če veljajo kateri koli od naslednjih pogojev. Pri urejanju datoteke CSV in dodajanju novih besedilnih nizov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, takšne besedilne nize vstavite med oglata oklepaja »[« in »]«.
Števila, ki se začnejo z »0«
Števila, ki so večja kot 12-mestna
Besedilni nizi v oglatih oklepajih »[« in »]«
95H3-03W