Preverjanje stanja in zgodovine tiskanja

Preverite lahko status čakanja za opravila tiskanja in ali je med tiskanjem prišlo do napake. Mogoča so tudi opravila, kot so tiskanje dokumenta pred drugimi ter začasna odložitev ali preklic tiskanja.
Če uporabljate osebno preverjanje pristnosti, lahko uporabnikom omejite izvajanje funkcij za opravila drugih uporabnikov na zaslonu <Nadzor stanja>. <Omej. dost. do opravil drugih uporab.>
1
Pritisnite  (Nadzor stanja).
2
Izberite <Tiskalni posel>.
3
Izberite stanja tiskanja in dnevnike.
Preverjanje stanja tiskanja
1
V razdelku <Status opravila> izberite dokument, za katerega želite preveriti stanje.
Prikažejo se podrobne informacije o dokumentu.
Preverjanje zgodovine tiskanja
1
V razdelku <Dnevnik postopkov> izberite element  in izberite dokument, za katerega želite preveriti zgodovino.
<OK> je prikazano, če je bilo izpisovanje dokumenta uspešno in <Error> je prikazano, če izpisovanje dokumenta ni bilo uspešno, ker je bilo preklicano ali se je pojavila napaka.
Na tem zavihku so prikazane podrobne informacije o dokumentu.
95H3-02J