Tiskanje dokumentov, zadržanih v napravi

Podatke za tiskanje lahko začasno zadržite v napravi in jih natisnete z nadzorne plošče, ko to želite.
Napravo lahko tudi nastavite tako, da vedno zadrži podatke za tiskanje. Funkcijo varnega tiskanja lahko uporabite tudi, ko je nastavitev za vsiljeno tiskanje onemogočena.
Ta način lahko uporablja do 200 uporabnikov. Če je v napravi zadržan dokument, ki je v skupni rabi z več osebami, se upošteva samo uporabnik, ki pošlje opravilo.
Shranite lahko do 2000 opravil.
Za shranjevanje zadržanih dokumentov je zagotovljenih vsaj 1 GB.
Največja velikost zadržanega dokumenta, ki ga je mogoče shraniti, je 2 GB.
Dokumenti, zadržani v napravi, se shranijo tudi, če se naprava izključi.
Upoštevajte, da se dokumenti po določenem času samodejno izbrišejo. O trajanju tega časovnega obdobja se posvetujte s skrbnikom.
Če želite, da naprava ohrani podatke za tiskanje, morate vnaprej konfigurirati nastavitve. Konfiguriranje nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov
1
Izberite <Izpis> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Tip opravila> in <Stanje tiskanja> na zaslonu <Preklop sez. poslov>.
<Osebno>/<V souporabi>
<Osebno>: Prikaže dokumente, ki jih je poslal prijavljeni uporabnik.
<V souporabi>: Prikazani so dokumenti, zadržani na podlagi določenih pogojev glede na nastavitve vsiljenega zadržanja. Te dokumente lahko prikažejo/natisnejo vsi uporabniki.
<Oprav. za izpis.>/<Izpisana opravila>
Ko izberete nenatisnjen dokument, preverite, da je izbrana možnost <Oprav. za izpis.>.
3
Izberite <Uporabi>.
4
Na zaslonu <Izbira posla> izberite dokument in pritisnite .
Če dokument ni izbran, se prikaže <Izberi vse>, kar vam omogoča, da izberete vse dokumente na seznamu dokumentov. Ko so dokumenti izbrani, se prikaže možnost <Počisti izbor>, ki omogoča preklic celotne izbire.
5
Izberite <Uporabi>
6
Izberite <Zač. tiskanja>.
Tiskanje se začne.
Če želite preklicati tiskanje, v <Izpisana opravila> izberite opravilo, ki ga želite preklicati, in izberite <Izbris posla>. Prav tako lahko pritisnete  (Ustavi) na nadzorni plošči in v razdelku <Opravila izpisovanja> izberete opravilo, ki ga želite preklicati.

Samodejno tiskanje zadržanih dokumentov za vsiljeno tiskanje po prijavi

Če je v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) izbrana možnost [Enable Auto Print Function When Logging In], se lahko opravila samodejno natisnejo, ko se uporabnik prijavi. Nastavitev drugih omejitev
Naslednja opravila se ne natisnejo samodejno, tudi če je ta nastavitev omogočena.
Opravila <Osebno> drugih uporabnikov in opravila <V souporabi>
Opravila tiskanja
Šifrirana opravila tiskanja
Če je zadržanih več opravil, so natisnjena v vrstnem redu glede na <Datum>.
V okviru ene prijave lahko natisnete največ 100 opravil.

Varnejše tiskanje s šifriranim varnim tiskanjem

Z uporabo šifriranega varnega tiskanja lahko iz računalnika v napravo pošljete šifrirane podatke za tisk. Tako lahko zmanjšate tveganje uhajanja informacij pri pošiljanju podatkov za tiskanje in tiskate varneje. To možnost uporabite zlasti, ko tiskate strogo zaupne dokumente.
Za tiskanje šifriranega dokumenta morate vnesti geslo. Geslo mora biti enako geslu, ki ste ga nastavili na gonilniku tiskalnika.
Za informacije o možnostih nastavitve glejte »Pomoč« s klikom na [Help] na zaslonu z nastavitvami za gonilnik tiskalnika (samo za Windows).
Šifriranega varnega tiskanja ni mogoče uporabljati v Mac OS.
Da bi uporabili šifrirano varno tiskanje, prikažite mapo tiskalnika  z desno tipko miške kliknite na ikono naprave  izberite [Printer properties]  glejte [Help] na zavihku [Encrypted-P] . Za informacije o prikazu mape tiskalnika glejte Odpiranje mape s tiskalniki.
95H3-02L