<Zunanji vmesnik>

V tem razdelku so opisane nastavitve USB.
<Uporabi kot USB napravo>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <Nastavitve USB>
Nastavite lahko, ali boste napravo uporabljali kot napravo USB.
<Upor. AddOn gon. za USB napr. za shran.>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <Nastavitve USB>
Nastavite lahko, ali želite za zunanji pomnilnik USB uporabljati dodatni gonilnik.
<Uporabi USB pomnilnik>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <Nastavitve USB>
Nastavite lahko, ali želite dovoliti uporabo zunanjih pomnilniških naprav USB.
<Omej. samod. namest. gon. tiskalnika>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <Nastavitve USB>
Tako lahko preprečite namestitev novega gonilnika tiskalnika pri preklopu naprav, ko je prek USB-ja priključenih več naprav.
95H3-076