<Nastavitve časa/energije>

V tem poglavju so opisane nastavitve časomera in porabe energije.
<Nastavitve datuma/časa>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavitev trenutnega datuma in časa je zelo pomembna. Navodila za konfiguracijo nastavitev poiščite v Nastavitev datuma in ure.
<Časovni format>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko, ali naj se čas prikaže v 24-urnem ali 12-urnem zapisu.
<Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Če to funkcijo nastavite na <Vkl.>, lahko skrajšate čas, potreben za izvedbo postopkov na zaslonu, po vklopu naprave.
<Čas avtomatske ponastavitve>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko, v kolikšnem času ste odjavljeni, zaslon pa se samodejno vrne na privzeto nastavitev.
<Omejitev Avto čas ponastavitve>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Če to funkcijo nastavite na <Vkl.>, splošni uporabniki ne morejo nastavljati <Čas avtomatske ponastavitve> in <Funkcija po avtomatski ponastavitvi>.
<Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Določite lahko, ali naj se po zagonu samodejne ponastavitve prikaže privzeti zaslon, nastavljen za <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi> v <Nastavitve prikaza>, ali prejšnji zaslon.
<Čas avto ugasnitve>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Če je omogočen samodejni izklop naprave, se naprava samodejno izklopi, če zaslona ne uporabljate nekaj časa po tem, ko je prešel v način pripravljenosti.
<Teden. nastavitev časa avtom. ugasnitve>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas za samodejni izklop naprave za vsak dan v tednu posebej. Če uporabljate to funkcijo, vam ni treba vsak dan ročno izklopiti naprave.
<Dovoli način spanja ob napaki>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko, ali naprava preklopi v samodejni način spanja, ko pride do napake.
<Čas avtom. vklopa mirovanja>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas, ko naprava samodejno preklopi v način pripravljenosti, če je ne uporabljate.
<Poraba energije v stanju mirovanja>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko količino energije, ki jo stroj porabi v načinu mirovanja.
<Nast. za izhod iz nač. plač. ob opr. RX>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko, ali bo nadzorna plošča med prejemanjem opravila tiskanja ostala v načinu mirovanja.
<Tedenska nast. časa avtom. vklopa mirov.>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas za avtomatski vstop stroja v način mirovanja za vsak dan v tednu posebej.
<Nastav. časa izhoda iz načina mirovanja>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas, ko se naprava preklopi iz načina pripravljenosti.
95H3-074