<Nastavitve glasnosti>

Vse nastavitve, uporabljene za ustvarjanje zvoka potrditve pritiska tipke, zvoka, ki označuje zaključek tiskanja, in drugih zvokov, so navedene z opisi.

Več informacij o postopkih nastavljanja najdete v poglavju Nastavitev zvokov.
<Ton ob vpisu>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve glasnosti>
Nastavite lahko, ali naj naprava predvaja zvok ob pritisku gumba na nadzorni plošči.
<Ton ob nevelj. vnosu>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve glasnosti>
Nastavite lahko, ali naj se ob izvedbi neveljavnega postopka s tipko predvaja zvok, na primer pri vnosu neveljavne številske vrednosti.
<Alarm za obnovo zaloge>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve glasnosti>
Nastavite lahko, ali naj se predvaja zvok, ki označuje, da se približuje konec življenjske dobe kartuše s tonerjem.
<Opozorilni ton>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve glasnosti>
Nastavite lahko, ali naj se predvaja zvok, ki opozori, da je v napravi prišlo do težave, na primer do zagozdenja papirja, napačnega postopka ali pritiska nedelujoče tipke.
<Ton-izvršeno opravilo>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve glasnosti>
Nastavite lahko, ali naj naprava predvaja zvok, ko je tiskanje končano.
<Zvok za Način mirovanja>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve glasnosti>
Nastavite lahko, ali naj naprava predvaja zvok, ko preklopi v način spanja ali iz njega.
<Zvok ob prijavi>
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve glasnosti>
Nastavite lahko, ali naj naprava predvaja zvok, ko je prijava uspešna.
95H3-078