Nastavitev z uporabo priročnika za namestitev

Ko napravo prvič VKLOPITE (Vklop naprave), se samodejno začne začetna nastavitev naprave. Nastavite lahko osnovne nastavitve, potrebne za uporabo naprave. Osnovne nastavitve konfigurirajte v skladu z vsakim zaslonom ali kliknite povezavo, ki prikaže ustrezno stran, in si oglejte podrobnosti.
1. korak
Določite jezik uporabniškega vmesnika.
Izberite jezik uporabniškega vmesnika.
Izberite jezik uporabniškega vmesnika in državo/regijo, v kateri bo naprava uporabljena (če je ta možnost prikazana).
2. korak
Nastavite časovni pas.
Izberite časovni pas, v katerem se uporablja naprava.
3. korak
Določite datum in uro.
Nastavite datum in uro v napravi.
4. korak
Nastavite skrbniško geslo za preverjanje pristnosti v oddaljenem uporabniškem vmesniku.
Nastavite geslo, ki ga mora vnesti uporabnik, če se želi v oddaljeni uporabniški vmesnik prijaviti kot skrbnik.
Če ne želite nastaviti gesla, na potrditvenem zaslonu izberite <Ne> in nadaljujte na 5. korak.
Naprava je nastavljena tako, da za storitev za prijavo uporablja preverjanje pristnosti uporabnikov. Za dodatne informacije glejte Konfiguracija nastavitev upravljanja osebnega preverjanja pristnosti.
5. korak
Izberite način vzpostavljanja omrežne povezave.
Navedite način vzpostavljanja povezave naprave z omrežjem.
Če izberete <Ožičeni LAN>, se priročnik za nastavitev zapre in prikaže se zaslon <Domov>.
Več podrobnosti o povezovanju z brezžičnimi omrežji si lahko ogledate v razdelku Povezava z brezžičnim omrežjem LAN.

Poznejši zagon priročnika za namestitev

Priročnika za namestitev ni mogoče odpreti v naslednjih primerih:
če je nastavljeno preverjanje pristnosti uporabnikov ali preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka;
če se preverjanje pristnosti izvede s kartico.
<Nastavitev> <Nastavitve kontrole> <Licenca/Drugo> <Zagon Navodil za postavitev> <Da>
Če se je priročnik za nastavitev zagnal po nastavitvi skrbniškega gesla za preverjanje pristnosti v oddaljenem uporabniškem vmesniku, 4. korak ni prikazan, temveč se postopek nadaljuje s 5. korakom.
95H3-003