Zagozditve papirja v notranjosti naprave ali v fiksirnem sklopu

Preverite mesto zastoja papirja na zaslonu in upoštevajte spodnja navodila, da odstranite papir.
1
Papir previdno izvlecite iz večnamenskega pladnja.
2
Zaprite sprednji pokrov glavne enote.
3
Odprite zadnji pokrov glavne enote.
4
Preverite, ali je v fiksirnem sklopu morda zagozden papir.
1
Pridržite ročaja na obeh straneh fiksirnega sklopa, nato pa izvlecite fiksirni sklop naravnost proti sebi.
2
Odprite vodilo fiksirnega sklopa, previdno izvlecite papir, nato pa zaprite vodilo.
Na levi strani fiksirnega sklopa je ročica z zeleno oznako. Postavite prst za ročico, nato pa jo povlecite navzgor, da odprete vodilo.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
3
Previdno izvlecite papir, zagozden v vzvratni enoti in na odlagalnem pladnju.
Oglejte si, v kateri smeri boste najlažje izvlekli zagozden papir, in preskusite najprej ta način.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
Zadnja stran naprave
Sprednja stran naprave
4
Fiksirni sklop vrnite v prvotni položaj.
Potisnite jo do konca v napravo, tako da ne gre več naprej.
5
Previdno izvlecite vidni papir.
6
Zaprite zadnji pokrov glavne enote.
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali je zadnji pokrov glavne enote trdno zaprt.
95H3-093