Använda Användarhandbok

Användarhandbok är en handbok som kan visas på din dator eller smartphone. I det här avsnittet beskrivs skärmlayouten i Användarhandbok och hur du visar Användarhandbok. Här beskrivs också hur du gör inställningar för visningen av Användarhandbok.

Skärmlayout för Användarhandbok

I det här avsnittet beskrivs skärmlayouten för Användarhandbok och hur du använder knapparna på skärmen. Skärmlayout för Användarhandbok

Visa Användarhandbok

I det här avsnittet beskrivs vad du ska känna till när du visar Användarhandbok, däribland betydelsen av markeringar som används i Användarhandbok och hur tangenterna på kontrollpanelen och knapparna på datorskärmen visas i Användarhandbok. Visa Användarhandbok

Ställa in visningen för Användarhandbok

Du kan ändra det teckenformat som används i Användarhandbok och byta skärmlayout till en som passar den enhet som Användarhandbok visas på. Visningsinställningar - handbok
 
Om du inte kan öppna handboken i PDF-format kan du hämta Adobe Acrobat Reader från Adobe Systems webbplats (https://get.adobe.com/reader/).
Så här hittar du det ämne du letar efter
Söka i innehåll
Du kan hitta en sida genom att välja ett ämne på fliken Innehåll på vänster sida av skärmen.
Söka efter nyckelord
När du gör en sökning med hjälp av ett sökord, till exempel "kuvert" eller "tonerpatron" visas alla sidor som innehåller sökordet. Du hittar den sida du letar efter i sökresultatet. Du kan också ange fraser som "ansluta till ett nätverk" eller använda den booleska termen AND (och) om du vill ange flera sökord. Information om sökskärmen och hur du använder den finns i Sök.
93X2-0AE