Universalfack

Använd universalfacket när du vill skriva ut på papperstyp som inte har fyllts på i papperslådan, t.ex. etiketter eller kuvert.

Pappersledare

Justera pappersledarna efter papperets bredd så att papperet matas in i enheten på rätt sätt. Tryck på låsspärren som är markerad med en pil i bilden för att lossa låset och skjuta fram pappersledarna.

Pappersfack

Öppna papperslådan när du fyller på papper.
93X2-019