Använda kontrollpanelen

Du kan använda kontrollpanelens display och knappar för att konfigurera maskininställningarna eller använda funktioner. I det här avsnittet beskrivs grundläggande användning av displayen och knapparna.
Justera displayens ljusstyrka
Om det är svårt att se innehållet på skärmen justerar du ljusstyrkan med kontrollpanelen.
<Ställ in>  <Preferenser>  <Öppning>  <Bakgrundsljusets styrka> justera ljusstyrkan med   eller   
93X2-01S