Justera standardtätheten

Om tätheten inte förbättras efter justering, kanske korrigering av standardtätheten ger bättre resultat.
1
Välj <Ställ in>  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Justera tonervolym för färgutskrift>.
2
Justera standardtätheten.
Den övergripande tätheten på utskrivet material, inklusive fyllnadsområden, text, linjer och mellanliggande tätheter justeras. Inställningen bör användas för att justera den maximala tätheten.
3
Tryck på .
93X2-08C