Skriva ut filer direkt utan att öppna dem

 
Genom att använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) kan du skriva ut filer som sparats på en dator eller i nätverket direkt på maskinen, utan att använda skrivardrivrutinen. Du behöver inte öppna filerna på datorn för att skriva ut dem.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Direktutskrift] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Välj ett filformat och en fil.
4
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
Om PDF-filen är lösenordsskyddad, trycker du på [Ange PDF-fil]  ange lösenordet i [Dokumentlösenord]. Om du skriver ut PDF-filer som är länkade till en policyserver, väljer du [Ange PDF-fil] ange användarnamnet för policyservern i [Användarnamn för principserver] och lösenordet för policyservern i [Lösenord för principserver].
För att skriva ut PDF-filer som inte tillåter utskrift eller skriva ut PDF-filer som endast tillåter utskrift med låg upplösning med hög upplösning, anger du huvudlösenordet.
Beroende på valt pappersformat, kan utskrift av PDF-/XPS-filer avbrytas.
5
Klicka på [Starta utskrift].
Utskriften startar.
Klicka inte upprepade gånger på [Starta utskrift] under filöverföring. Det kan orsaka fel och filen kanske inte kan överföras.
Det är inte säkert att du får helt rätt utskrift beroende på data.
Om du inte kan skriva ut med Direktutskrift eller om utskriftspositionen avviker kan du prova att öppna filerna från programmet och använda skrivardrivrutinen för att få korrekt utskrift.
93X2-02U