Inställningar/Registrering

Du kan anpassa maskinen baserat på din miljö och behov genom att konfigurera inställningar som beskrivs i detta kapitel. Skärmen Inställningar/registrering visas genom att välja <Ställ in> på <Hem>-skärmen.
Detta avsnitt beskriver varje objekt i inställningsmenyn som kan konfigureras.
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
Vissa ändringar kanske inte återspeglas omedelbart beroende på inställningarna. I så fall måste man göra något av följande.
Välj <Ja> på skärmen och bekräfta om du vill göra ändringar.
Välj <Tillämpa inst.ändr.> på <Hem>-skärmen.
Starta om maskinen.
93X2-05K