Kullanıcı Kılavuzu Belgesini Görüntüleme

Bu bölümde, Kullanıcı Kılavuzu belgesinde kullanılan işaretler, düğmeler, ekranlar ve diğer öğeler açıklanmaktadır. Uyarılar ve dikkat edilecek noktalar, makineyle birlikte verilen "Önemli Güvenlik Talimatları" belgesinde de verilmiştir. Bu talimatlara da bakın.
İşaretler
Güvenliğe ilişkin ikazlar, kısıtlamalar ve makinenin taşınmasına ilişkin ikazlar, yararlı ipuçları ve diğer bilgiler aşağıdaki işaretlerle belirtilir.
Doğru bir biçimde yerine getirilmediğinde kişilerin ölümüne ya da ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilecek uyarı gerektiren işlemleri belirtmektedir. Makineyi güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için, her zaman bu uyarılara uyun.
Bir ürün hatasından ziyade makinenin uygunsuz kullanımından kaynaklanan kişisel yaralanma veya maddi hasar riskini önlemeye yönelik önlemi belirtmektedir. Makineyi güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için, bu noktalara her zaman dikkat edin.
Gerçekleştirilmemesi gereken bir işlemi gösterir. Bu öğeleri dikkatlice okuyun ve anlatılan işlemleri gerçekleştirmeyin.
Bu makineyi kullanırken her zaman uyulması gereken önemli işletim gereksinimlerini ve kısıtlamaları belirtir. Makinenin yanlış çalışmasından kaynaklanan arızaları, hataları veya maddi hasarları önlemek için her zaman bu önemli maddelere uyun.
Bir işlem hakkında açıklama belirtir ya da yönteme ait ilave açıklamaları kapsar.
Makinenin kullanımına yönelik faydalı işlevleri veya ipuçlarını gösterir.
Tuşlar ve düğmeler
İşletim panelindeki tuşlar ve bilgisayar ekranındaki düğmeler aşağıdaki biçimde görünür:
Tür
Örnek
Kumanda paneli üzerindeki tuşlar
Kumanda panelinde görüntülenen ayarlar
<Fonksiyon Ayarları>
<İptal?>
Bilgisayar ekranında görüntülenen düğmeler ve diğer metin arabirimleri
[Tercihler]
[Tamam]
//
Çalıştırma panelindeki , ve , ayarlarda hedef öğeyi seçmek için kullanılır, ancak bunların açıklaması Kullanıcı Kılavuzu'na dahil edilmemiştir. <XXXXX> öğesini veya kullanarak seçme ve  tuşuna basma işlemi, Kullanıcı Kılavuzu'nda aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
1
<XXXXX> öğesini seçin.
Ekran
Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak, bu kılavuzda kullanılan ekranların görünümü gerçek ekranlardan çok az farklı olabilir. Ayrıca yazıcı sürücülerinin ve yazılımının görünümü, sürümlerine göre değişiklik gösterebilir.
Resimler
Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı Kılavuzu belgesinde kullanılan resimler "LBP361dw" belgesinden alınmıştır.
95FW-0AH