Karakter Girme

Metin ve değer girmek için sayı tuşlarını kullanın.
Metin Türünü Değiştirme
Girilen metin türünü değiştirmek için  tuşuna basın.
Metnin türünü değiştirmek için <Giriş Modu> seçeneğini belirleyip  öğesine de basabilirsiniz.
Girilebilen Metin Türleri
Girilebilir metin aşağıda listelenmiştir.
Tuş
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Kullanılamaz)
0
(boşluk) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Kullanılamaz)
Girilen metnin türü <A> veya <a> ise ekranda girilebilir sembolleri görüntülemek için  tuşuna basın veya <Sembol> öğesini seçin ve  tuşuna basın. Girmek istediğiniz sembolü seçmek için  /  /  /  tuşlarını kullanın ve tuşuna basın.
Metin Silme
 (Temizle) tuşuna her basıldığında bir karakter silinir. Girilen tüm metni silmek için (Temizle) tuşunu basılı tutun.
İmleci Hareket Ettirme (Boşluk Girme)
İmleci hareket ettirmek için veya  tuşuna basın. Boşluk girmek için imleci metnin sonuna hareket ettirin ve tuşuna basın.
95FW-01Y